Поредна успешна реализация с dWare OS!

Мястото е УНСС – нашият верен и дългогодишен партньор, а реализацията -dOS „Обработка на онлайн плащания“.

Приложението управлява процеса по обработка на плащанията от студенти, постъпили през виртуален ПОС. В него има разработена функционалност за проверка с реалните постъпления по сметката на университета и автоматична връзка с Бизнес Процесор – Конто 66 за тяхното осчетоводяване.

Философията и инструментариумът, заложени в операционната среда dWare OS, дават възможност за реализацията на гъвкави приложения, които отразяват спецификата на всеки бизнес процес.

Клиентите получават най-доброто решение, а ние – удовлетворение от развитието на продуктите и професионална реализация, които са в основата на нашия успех вече 31 години.

Продължаваме със следващите предизвикателства …