Нова функционалност в Конто 6!

В последната актуализация на продукта е реализирана функционалност за дерегистриране на фирми от лиценза на Конто 6. С нея потребителите имат възможност да дерегистрират фирми, които вече не са активни . По този начин се освобождава „място“ за нови фирми в лиценза, без да се налага закупуване на допълнителен пакет.
Правото на дерегистрация е валидно за периода, през който клиентът има активна „Годишната техническа поддръжка“.
Броят фирми, които могат да се дерегистрират, се определя от лицензираните пакети на Конто 6. За период от една година се допуска дерегистрация на:
- 1 фирма за лиценз от 1 до 10 фирми;
- до 2 фирми за лиценз от 11 до 20 фирми;
- до 4 фирми за лиценз от 21 до 50 фирми;
- до 6 фирми за лиценз от 51 до 100 фирми;
- до 8 фирми за лиценз от 101 до 150 фирми;
- до 10 фирми за лиценз от 151 до 200 фирми.

Неизползваните фирми за дерегистрация не се прехвърлят за следващ период.

Ако сме Ви изкушили с новата функционалност и все още не използвате услугата „Годишна техническа поддръжка“, може да заявите активиране на: sales@dware.bg.

Очакваме Ви! :)