Уважаеми клиенти и партньори,

Бихме искали да Ви информираме, че фирма dWare е привела в съответствие с европейския Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/ своята дейност.

Като администратор на лични данни винаги сме се грижили с внимание за персоналната информация, която клиентите ни предоставят.

Фирма dWare е сертифицирана по ISO 27001:2013 – международен стандарт за информационна сигурност, който поставя множество високи изисквания, не само към защитата на личните данни, а като цяло към Системите за управление на сигурността на информацията, още през 2014 г.

Това от своя страна е още една гаранция, че сигурността на информационните активи, както нашите, така и на нашите клиенти, отдавна е залегнала с висок приоритет в политиките на dWare.

Информираме всеки един от Вас, че съгласно Регламента в качеството си на „субекти на лични данни“, Вие имате право на информация, на корекция, заличаване, ограничаване на обработването и прехвърлянето на Вашите лични данни, както и правото да подадете жалба в Комисия за защита на личните данни, 1592 София, бул. "Проф. Цветан Лазаров", kzld@cpdp.bg

Информация за цялостната политика за защита на личните данни, както и съответствието на продуктите на dWare, можете да откриете в секция Ресурси.

Може да се свържете с нас чрез:

Обръщаме внимание, че публикуваната информация не може да се счита и съответно ползва като официално тълкуване на Регламента.