dWare Operating System е бизнес операционна среда за изграждане на специфични приложения във всички сфери на човешката дейност.

dWare OS е резултат на повече от 35 години натрупан опит и познание в изграждането на информационни системи.

Операционната среда представлява програмна реализация на събитиен модел за отразяване на Вашата бизнес действителност. Моделът е изцяло замислен от Дамян Иванов и е без аналог в световен мащаб.

dWare OS е инструментариум за проектиране и изграждане на специализирани приложения за строго специфични отрасли и дейности.

Към днешна дата над сто инсталации доказват жизнеността на идеята, работоспособността на операционната среда и широкия обхват.

Многофункционални, успешно внедрени от екипа на dWare, са десетки приложения за автоматизация на:

  • Договори
  • Документооборот
  • Автопарк
  • Финансов контрол
  • Имоти
  • Наказателни постановления
  • Карти за почивни бази
  • Учебни такси, книжарници и столове
  • Местни данъци и такси
  • и мн. др.

Резултатът - приложения, които отразяват и съчетават разнообразието на бизнеса и креативността на хората, не струват скъпо и се изграждат в кратки срокове, автоматизират нестандартни и специфични процеси, за които няма готови решения на пазара.