Конто dTrade 7 е система за цялостно управление на процесите, които протичат в туристически обекти, хотели, ресторанти, магазини и складове.

В Конто dTrade 7 са вградени множество модули и функционалности, които се активират според вида на търговския обект и спецификата на дейността.

С КОНТО dTrade 7 - модул „Хотел“ се постига качествено обслужване и пълен контрол на процесите от резервацията до окончателното разплащане. Дава информация в реално време за статуса на стаите – свободни, резервирани, чакащи. Контрол върху предстоящи пристигания, индивидуални и групови резервации, извършени услуги и плащания.

При активиран КОНТО dTrade 7 - модул „Ресторант“ се автоматизират процесите, свързани с изготвянето на менютата, калкулирането на ястията и комплектоването им в момента на продажбата. Има възможност за подредба на търговските зали, разпределение на сервитьори по сектори и маси, предварителна резервация и заявяване на менюта.

Чрез КОНТО dTrade 7 – модул „Магазин“ може да се работи в заведения от всякакъв тип, дори и при големи натоварвания. Директната продажба на стоки и услуги може да достигне максимална ефективност при подходяща комбинация със съответното хардуерно оборудване.

КОНТО dTrade 7 е съвместим с хардуерните решения на пазара – фискални устройства, принтери, баркод скенери, тъчскрийн монитори и др. Конфигурацията, броят на касите и видът на устройствата изцяло е съобразен с Вашата дейност.

Всички модули на Конто dTrade 7 могат да работят самостоятелно или с интегрирана връзка помежду си. Това позволява прехвърляне на сметки от ресторанта към стаите на гостите, резервиране и натрупване на сметки по масите в търговските зали. В зависимост от оборудването, разплащането може да се осъществява в брой, с карта, по банков път, с ваучер…

В Конто dTrade 7 са интегрирани всички оперативни и задължителни справки, свързани с дейността на съответния търговски обект.

Всички процеси, свързани с дейностите в различните търговски обекти, могат да финализират в счетоводството, като се експортват в подходящ формат за автоматичното им осчетоводяване в счетоводните модули на dWare.