Услугите са свързани с продуктите, които разработваме и спомагат потребителите да работят безпроблемно, уверено и ефективно с тях.

  • Обучение.
    Фирмата разполага с учебен център, изграден в унисон с нуждите на курсистите. Така имат възможност да усвоят с лекота преподавания материал. Организацията е с внимание към всеки детайл – лектори, програма, времетраене, ангажираност на клиента.
  • 24/7 Поддръжка.
    Услугата е изключително гъвкава като обхват, начин на предлагане и цена. Консултантите ни са висококвалифицирани специалисти с опит и познания в областта на информационните технологии. Поддръжката отговаря както на спецификите на продуктите ни, така и на потребностите на клиентите. В зависимост от продукта, тя може да е в рамките на работния ден или денонощна, дистанционна, на място при клиента или в наш офис.